Mặt bằng kinh doanh

✅ [Sang Gấp]Phòng Khám Chuyên Khoa NĐC Quận 3

 •   Giá: 2tỷ9
 •   Diện tích: 8x18m
 •   Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
 •   Lộ giới: 30
 •   Ngày đăng: 09:23 23/02/2023

✅ [Cho Thuê Gấp] MT N.H.Cầu Q1 8x25m 3L 160Triệu

 •   Giá: 160Triệu
 •   Diện tích: 8x25m
 •   Vị trí: Quận 1
 •   Lộ giới: 25m
 •   Ngày đăng: 09:22 15/02/2023

✅ [Cho Thuê Gấp] MT Nhà T.H.Đạo, Q1 12x27 330Triệu

 •   Giá: 330triệu
 •   Diện tích: 12x27m
 •   Vị trí: Quận 1
 •   Lộ giới: 40m
 •   Ngày đăng: 09:21 15/02/2023

✅[Cho Thuê Gấp] MT N.T.M.Khai, Q3 8x50m Chỉ 250 Triệu

 •   Giá: 250 Triệu
 •   Diện tích: 400m2
 •   Vị trí: Quận 3
 •   Lộ giới: 40m
 •   Ngày đăng: 07:39 15/02/2023

✅ Mặt Bằng Tú Xương Q.3 10x20m 9000$

 •   Giá: 225Triệu
 •   Diện tích: 200m2
 •   Vị trí: Đường Tú Xương Quận 3
 •   Lộ giới: 20m
 •   Ngày đăng: 07:15 14/02/2023